Bartın İşletme Müdürlüğü.JPG

KURULUŞUN GENEL TANITIMI :

           Bartın Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, kuruluş yıllarında Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iken 1967 yılında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasıyla Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmış 9 Orman İşletme Müdürlüğünden birisi olarak kurulmuştur. 

         Sınırları: İşletme Müdürlüğümüzün sınırları Kuzeyden Karadeniz, Doğudan Cide Orman İşletme Müdürlüğü , Güneyden Ulus İşletme Müdürlüğü, Batıdan ise kısmen Karadeniz ve Zonguldak Orman İşletme Müdürlükleri ile çevrilidir. 

         Kapsamı: İki İşletme Müdürlüğümüzün sınırları Bartın Merkez, Amasra ve Kurucaşile İlçelerinin tamamını kapsamaktadır. 

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Amasra, Arıt, Bartın, Dumanlı, Günye, Gölderesi, Hasankadı, İnkum, Kozcağız, Kurucaşile, ve Yenihan olmak üzere 11 adet Orman İşletme Şefliği , 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği, 11 adet Orman Toplu Koruma Merkezi, 2 adet Orman Emvali Satış Deposu ve 2 adet Yangın Gözetleme Kulesi ile hizmetlerini sürdürmektedir.​