EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHÇE: 01.03.1945 tarihinde Devrek Revir Amirliği’nden ayrılarak Bolu, Alaplı, Cuma ve Çaylıoğlu bölgelerini içerir şekilde müstakil bir işletme müdürlüğü olarak faaliyete geçmiştir. Zaman ve şartlar içerisinde ekonomik görülmeyen Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü 31.12.1950 tarihinde kapatılarak Devrek Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
   01.03.1958 tarihinde merkezi Alaplı bucağında olmak üzere; Bendere, Kocaman, Suludere ve Gümeli Orman İşletme Şeflikleri’ni ihtiva eder şeklinde Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü kurulmuştur. Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü 01.12.1961 tarihinde merkezi Kdz.Ereğli ilçesine nakledilerek Kdz.Ereğli Orman İşletmesi haline dönüştürülmüş ve Devrek orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bulunan Ereğli, Çaylıoğlu ve Cuma Orman İşletme  Şeflikleri Devrek orman İşletme Müdürlüğü’nden ayrılarak Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. 

GENEL DURUM: Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Batı Karadeniz’de, Zonguldak ilinin güneybatısında yer almaktadır. Doğusu; Zonguldak, Dirgine, Devrek Orman İşletme Müdürlükleri, batısı; Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Karadeniz, kuzeyi; Karadeniz ve güneyi; Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile çevrilidir. Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü 41 derece-41 derece 25’ 39” kuzey enlemleri 31 derece 162 54”- 31 derece 53’ 30” doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 13,7  yıllık ortalama yağış 1136.3 kg/cm2, yıllık ortalama nisbi nem  % 75 dir.
 
SOSYO/EKONOMİK DURUM: Kdz.Ereğli İşletme Müdürlüğü; Kdz.Ereğli, Zonguldak-Merkez ve Alaplı İlçelerini kapsamaktadır. Kdz.Ereğli İlçesi 2 belde 93 köy, Alaplı İlçesi 1 belde ve 58 köy, Zonguldak Merkez İlçesi 2 köy olup toplam toplam 153 köyü kapsamaktadır. Kdz.Ereğli İşletmesi bir çok irili ufaklı fabrikalarla Ereğli Demir Çelik Fabrikası, TTK. İşletmesi, gemi sanayi gibi sanayi kuruluşları, diğer taraftan tarım, ticaret, balıkçılık ve ormancılık faaliyetleri yöre halkının başlıca uğraşları olup, genelde halkın sosyo/ekonomik durumu yeterli düzeydedir.

İDARİ DURUM: Kdz.Ereğli Orman İşletmesi, Ereğli İlçesi mülki hudutları içerisinde Ereğli, Yalnızçam, Cuma Kızlarderesi ve Çaylıoğlu İşletme Şeflikleriyle Kadastro Mülkiyet Şefliği, Alaplı İlçesi mülki hudutları içerisinde Alaplı, Gümeli, Bendere, Kocaman ve Suludere İşletme Şeflikleriyle 11 şeflik olarak faaliyetini devam ettirmektedir. 

ORMAN DURUMU: Kdz.ereğli Orman İşletmesinin toplam sahası; 121.245 Ha. Olup bunun 66.055,5 Ha ormanlık alan, 55.189,5 Ha. açıklık sahadır. Orman sahasının 57.466,5 Ha. Prodükdif koru, 8.589 Ha. Bozuk korudur. 

ÜRETİM FAALİYETLERİ: Amenajman planına göre yıllık ortalama eta 200.00  m3. tür. Bu etanın  122.000 m3’ü bakım, 21.000 m3’ü tensil , 47.600 m3’ü Ilk Aralama Bakımı, 9.400 m3 Sıklık Bakımı etasıdır. Üretim faaliyetleri genellikle yöre halkının oluşturduğu orman köylerini kalkındırma kooperatiflerince gerçekleştirilmektedir.

S A H A   D Ö K Ü M   T A B L O S U

İŞLETME ŞEFLİĞİ

KORU

BALTALIK

ORMANLIK
SAHA

AÇIKLIK
SAHA

GENEL
SAHA

PRODÜKLİF
Ha.

BOZUK
Ha.

TOPLAM
Ha.

PRODÜKLİF
Ha.

BOZUK
Ha.

MAKİ
Ha.

TOPLAM
Ha.

ALAPLI

3204.5

932

4136.5

-

-

-

-

4136.5

10649.5

14786

BENDERE

7700.5

263

7963.5

-

-

-

-

7963.5

5094

13057.5

CUMA

6633.5

1985.5

8619

-

-

-

-

8619

12309

20928

ÇAYLIOĞLU

4806

614.5

5420.5

-

-

 

-

5420.5

1651

7071.5

GÜMELİ

7039

179.5

7218.5

 

 

 

 

7218.5

975.5

8194

KIZLARDERESİ

3904.5

690

4594.5

 

 

 

 

4594.5

7330.5

11925

KOCAMAN

7251

42

7293

-

-

-

-

7293

687

7980

EREĞLİ

5339.5

1653

6992.5

-

-

-

-

6992.5

8084

15076.5

SULUDERE

7721.5

358.5

8080

-

-

-

-

8080

2901

10981

YALNIZÇAM

5138.5

756

5894.5

-

-

-

-

5894.5

5046

10940.5

TOPLAM

58738.5

7474

66212.5

-

-

-

-

66055.5

55189.5

121245