karabük.jpg
​KARABÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Karabük Orman İşletme Müdürlüğü 1948 yılında kurulmuş olup, son faaliyet çalıma alanı Karabük İli Merkez ve Ovacık İlçesini kapsamaktadır. 113657 hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 86 (86803 hektar) ormanlık alan % 14 (26854,1hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 17 (14709 hektar) bozuk koru niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 9 adet Orman İşletme Şefliği 1 adet ATM Şefliği , 1 Kadastro Mülkiyet Şefliği ve 1 Ormancılık Araştırma Şefliği olmak üzere 12 Şefliği bulunmaktadır.

Orman İşletme şefliğimizden Büyükdüz Orman İşletme şefliği, Dikmen Orman İşletme Şefliği, Eğriova Orman İşletme Şefliği, Karatepe Orman İşletme Şefliği, Karabük Orman İşletme Şefliği ve Keltepe Orman İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezi Karabük merkezidir. Gümelik Orman İşletme Şefliği, Kışla Orman İşletme Şefliği ve Ovacık Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Ovacık ilçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla Karabük İli Merkezinde 6 ve Ovacık İlçesinde Kurulmuş olan 3 adet olmak üzere toplam 9 Toplu Koruma Merkezi bulunmaktadır.

Topoğrafik yapısı ve iklim durumu: Karabük Orman İşletme Müdürlüğü; Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Kuzeyinde; Safranbolu, Güneyde; Eskipazar ve Çerkeş, Doğusunda; Ilgaz ve Samatlar, Batısında; Yenice Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü “32 37 36” Doğu Boylamları ile “ 41 12 07” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak karadeniz ve karasal iklim kuşağı arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU: Karabük Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü , 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 11 İşletme Şefi , 1 ATM Şefi , 1 Kadastro Şefi , 1 Hizmet Alımı ile Avukat , 1 Sayman, 2 Mühendis, 54 Memur , 33 Orman Muhafaza Memuru , 1 4/C kadrosunda memur, 40 Daimi işçi , 54 Mevsimlik işçi olmak üzere toplam 197 personel çalışmaktadır.

 
​​