Ekler
  
  
Metin
  
100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok eder.
  
​1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir.
  
Ormanlar, kenarından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.
  
​Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat, erozyonu da 350 kat azaltır.
  
Ormanlarımızın sağlık durumu;
850 adet seviye 1 ve 52 adet seviye 2 sabit gözlem alanlarından alınan toprak, çökelme (yağmur suyu), ibre-yaprak, döküntü, toprak çözeltisi, hava örneklerinin kimyasal analizleri İle ozon, meteorolojik gözlemler, ağaçlardaki ibre-yaprak azalması ve görülen zararlıların zaman içerisindeki (Yıllık, 2-5-10 yıllık) değişimleri izlenmekte ve raporlanmaktadır.
  
​Ormanlarımızda;
-Usulsüz faydalanma suçlarının takibi,
-Biyotik ve abiyotik zararlıların verdiği zarar durumu,
Yerden kamera ile havadan hava araçlarına yerleştirilen termal kameralar kullanılarak izlenmekte olup elde edilen hava fotoğrafları yorumlanmak suretiyle görülen değişimler zamana bağlı olarak yorumlanmakta ve elde edilen sonuca göre tedbirler alınmaktadır.
  
Biyolojik mücadele kapsamında 52 adet laboratuvarda her yıl ortalama 500-600 bin adet yırtıcı böcek üretilerek ormanlarımıza salınıyor.
  
Meşeler;
1-Ak Meşeler (10 Tür)
2-Kırmızı Meşeler (5 Tür)
3-Herdem yeşil Meşeler (3 Tür)
Olmak üzere 18 Meşe türü ile en fazla türe sahip ağaçlarımızdandır.
 

Ağaç türlerimiz arasında; 5.886.195 Ha. alan ile ilk sırada bulunmaktadır.
  
Temiz bir Nefes Herkesin Hakkı diye Gözümüz gibi Baktığımız Ormanlar, Sizler için Her Yıl 42 Milyon Tondan Fazla Oksijen Üretiyor.
  
Ağaçlar büyük birer karbon yutağıdır. Ormanlar yıllık olarak 2,1 milyar ton karbondioksidi absorbe ederler. Ağaçlar dünyanın karbon döngüsünde temel bir dengeleyicidir ve iklim değişikliğiyle mücadele eder.
  
​Dünyada 115'in Üzerinde Çam Ağacı Türü Bulunmaktadır.
  
​Dünyanın En Pahalı Yiyeceklerinden Biri Olan Trüf Mantarını Eylem Planıyla Ekonomimize Kazandırıyoruz. Dünya İhtiyacının %10'luk Kısmını Üreterek Ekonomimize 350 Milyon Dolar Katkı Sağlayacağız.
  
​Afrika Akasyalarının Köklerinin Suyu Bulmak İçin 30-40 Metre Derine İndiğini Biliyor musunuz?