https://zonguldakobm.ogm.gov.tr/Documents/resimler/boscv.jpgKomisyon Başkanı+903722532161
http://zonguldakobm.ogm.gov.tr/Documents/resimler/boscv.jpgOrmancı Üye+903722532161