İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1-Üretim, taşıma ve satışla ilgili yıllık programları yapmak,

2-Orman ürünlerinin bölmeden çıkartılması için gerekli planları yapıp, kullanılacak üretim makinelerini belirlemek.

3-Orman ürünlerinin üretim ve satışla ilgili iş ve işlemlerini yapmak,

4-Aylık satış ve stok hareketlerini takip etmek,

5-Satış fiyatlarının tespiti, ayarlanması ve fiyat tenzili teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

6-Köylü zati müşterek ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

7-Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak için Bölge Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü her türlü tedbiri zamanında ve yerinde alarak hizmeti yürütür.