Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1-Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

2-6831 Sayılı Kanun’un 1.maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin yararlanmalarına ait iş ve işlemleri 116’ncı maddeye göre takip etmek,

3-4785 ve 5658 Sayılı Kanunlara göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

4-Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

5-Muvafakat, izin, irtifak ve tahsis işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

6-Orman tahdit ve kadastrosuna, itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek ve sonuçlandırmak,

7-Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet Ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlemini yapmak,

8-Orman Kadastro Komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

9-Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesini sağlamak, gerektiğinde orman sınırlarını yerinde tespit etmek,

10-Orman tahdit ve kadastrosu yapılmamış yerlerde idari ve teknik yönden orman sınırlarını belirlemek,

11-Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmaktır.