Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1-Bütçe ödenek kayıtlarını tutmak, aylık mizanları, kesin hesapları ve bilançoları hazırlamak,

2-Döner Sermaye Bütçesinden ek ödenek teklifleri ile ödenek aktarma taleplerini hazırlamak,

3-Sayıştay ilamlarının kayıtlarını tutmak, tanzim veya zimmete ait işlemleri yürütmek,

4-Döner Sermayeli Kuruluşların nakit ihtiyacı ve akım tablosunu hazırlamak işletmelerin nakit teminini sağlamak,

5-Katma Bütçe ile ilgili tahakkuk işlerinin yapılmasını,Ödenek taleplerinde bulunulmasını ve yapılan sarfların Genel Müdürlüğe intikallerini sağlamak, Katma Bütçe ayniyat işlerini yürütmek,

6-Sayman mutemetlerinin harcamalarını kontrol etmek,

7-Atama yetkisi Bölge Müdürlüğüne ait personelin; Atama, özlük, emeklilik vesaire işlemlerini yapmak,

8-İş ve işçi ilişkilerini yürütmek,

9-Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmaktır.