Personel Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri 

1-Atama yetkisi bölge müdürlüğüne ait personelin; atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yapmak.

2-İşveren ve işçi ilişkilerini yürütmek.

3-Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.