08.03.2022
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü/TMY İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 05.03.2022 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

04.03.2022-05.03.2022 tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olup “ASİL" olarak sıralamada yer alan adaylar 18.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar;

Eski Hükümlü/TMY adaylar için:

  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığın bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışmaya elverişlidir"  olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu, ile beraber daha önceden teslim edilen evrakların asılları, noter onaylı suretleri veya e-devlet üzerinden QR kodlu olarak alınmış çıktıları asil adaylarca Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine elden teslim edecektir. Posta veya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.

  • Engelli adaylar için:

Daha önceden teslim edilen evrakların asılları, noter onaylı suretleri veya e-devlet üzerinden QR kodlu olarak alınmış çıktıları asil adaylarca Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine elden teslim edecektir. Posta veya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.​

Not: Asil Adaylar Bir (1)Adet Biyometrik Fotoğraf teslim edeceklerdir.

18.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar istenilen evrakları teslim etmeyen asil aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Yazdır