19.04.2022
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Geçici İşçi Alım İlanı (Karabük İli Ovacık İlçesi)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı kuruluş merkezi Ovacık ilçesi olan Kışla, Gümelik ve Ovacık Orman İşletme Şefliklerinde istihdam edilmek üzere 5 (beş) Diğer Orman İşçisi (geçici işçi) alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Karabük Çalışma ve İş Kurumu açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 19.04.2022-25.04.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Zonguldak Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

İlan olunur.

Ek


Yazdır