09.05.2022
İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan Geçici İşçi adaylarına ait Kura çekimi 07.05.2022 Cumartesi günü saat 09:00 da Noter huzurunda Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Ek' te yayınlanmıştır.

Ek' te yer alan Diğer Orman İşçisi, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar, İtfaiyeci meslek kodlarına başvuran Asil ve Öncelikli Adayların tamamının aşağıda belirtilen belgelerin teslimi ve kontrolü 12/05/2022- 20/05/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınav günlerinde yapılacaktır.

Ayrıca Diğer Orman İşçisi ve İtfaiyeci meslek kodlarına başvuran adayların sınava gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabı bulundurması gerekmektedir.

Ek'te yer alan Aşçı ve İşletme Elektronik Bakımcısı meslek kodlarına başvuran Asil, Yedek ve Öncelikli adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri 09/05/2022- 13/05/2022 tarihleri arasında elden Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.

 

S.NOBAŞVURULAN POZİSYONİSTENİLEN BELGELER

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ve DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı-E-Devlet sisteminden alınacaktır.(Resmi Kurumlar için olan)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

AŞÇI

 1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2- Adli Sicil Kaydı-E-Devlet sisteminden alınacaktır.(Resmi Kurumlar için olan)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5-İŞKUR Açık İş İlanında Aşçılık mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

7- En az 1 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi

 

3

 

İTFAİYECİ

 

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2- Adli Sicil Kaydı-E-Devlet sisteminden alınacaktır.(Resmi Kurumlar için olan)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI

 

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2- Adli Sicil Kaydı-E-Devlet sisteminden alınacaktır.(Resmi Kurumlar için olan)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

6-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

 

Sınava Diğer Orman İşçisi, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar, İtfaiyeci meslek kodlarında girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz zonguldakobm.ogm.gov.tr  web sayfasının “Duyurular" bölümünde 11.05.2022 tarihine kadar,

Aşçı ve İşletme Elektronik Bakımcısı meslek kodundan sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz zonguldakobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular" bölümünde 20.05.2022 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Yazdır