12.05.2022
İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı (Karabük İli Ovacık İlçesi)


Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı kuruluş merkezi Ovacık ilçesi olan Kışla, Gümelik ve Ovacık Orman İşletme Şefliklerinde istihdam edilecek olan Geçici İşçi (Diğer Orman İşçisi) adaylarına ait Kura çekimi 12.05.2022 Perşembe günü saat 10:00 da Noter huzurunda Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil ve Yedek Listeler Ek' te yayınlanmıştır.

Ek' te yer alan Diğer Orman İşçisi meslek koduna başvuran Asil Adayların tamamının aşağıda belirtilen belgelerin teslimi ve kontrolü 24.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek sınav gününde yapılacaktır.

Ayrıca adayların sınava gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabı bulundurması gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.

 

S.NOBAŞVURULAN POZİSYONİSTENİLEN BELGELER

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER ORMAN İŞÇİSİ

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı-E-Devlet sisteminden alınacaktır.(Resmi Kurumlar için olan)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

Adayların kesin listesi ile sınav yeri ve saati Bölge Müdürlüğümüz zonguldakobm.ogm.gov.tr  web sayfasının “Duyurular" bölümünde 16.05.2022 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Yazdır