20.05.2022
İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınava Katılacakların Kesin Listesinin İlanı (Aşçı-İşletme Elektronik Bakımcısı)

Aşçı ve İşletme Elektronik Bakımcısı meslek koduna başvuruda bulunan adaylardan Noter Kurası sonucu belirlenen asil, yedek ve öncelikli adayların tamamından 09/05/2022- 13/05/2022 tarihleri arasında istenilen belgeleri elden Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25 67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri istenilmişti.

Noter Kura sonrasında asil olarak belirlenen adayların zamanında evrak teslim etmemesi, eksik evrak teslim etmesi veya şartlarının tutmaması gibi sebeplerden dolayı yine kura sonucu belirlenen yedek adaylardan evrak teslim eden ve şartları tutanlar kura sıralamalarına göre sözlü ve uygulamalı sınava katılacaklar kesin listesine dahil edilmiştir.

Bu doğrultuda sözlü ve uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ekte belirtilmiş olup, sınav 25/05/2022-03/06/2022 tarihleri arasında Üçburgu Cad. Gökçebey Fidanlık Müdürlüğü Gökçebey-ZONGULDAK adresinde yapılacaktır.

Adayların sınava gelirken yanlarında; TC kimlik numaralı, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatte sözlü ve uygulamalı sınava gelmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.                                         

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.  ​Yazdır