14.06.2022
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Geçici İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen geçici işçi alımının fiziki yeterlilik, sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 02.06.2022 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri  başarı puanına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

14.05.2022-02.06.2022 tarihleri arasında yapılan fiziki yeterlilik, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olup “ASİL" olarak sıralamada yer alan Diğer Orman İşçileri, İtfaiyeci, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar, Aşçı ve İşletme Elektronik Bakım İşçisi  statüsünde ki adaylar 01.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar;

Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri"  alanlarından “Sağlam" onayı alınmış Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu ile birlikte daha önce teslim ettikleri evrakların asılları, noter onaylı suretleri veya e-devlet üzerinden QR kodlu olarak alınmış çıktılarını 01.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğüne elden teslim edecektir.

Posta veya elektronik ortamda gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde evrak teslim etmeyen veya eksik evrak teslim eden asil aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir. ​

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Yazdır