25.01.2023
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü/TMY İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan İşçi adaylarına ait Kura çekimi 25.01.2023 Çarşamba günü saat 10:00' da Noter huzurunda Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Ek'te yayınlanmıştır.

Ek' te yer alan Engelli İşçi (Büro İşçisi), Eski Hükümlü/TMY (Orman İşçisi) meslek kodlarına başvuran Asil ve Öncelikli Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 01.02.2023-10.02.2023 tarihleri arasında elden Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi Bina No:25   67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Evraklarını teslim etmeyen, eksik teslim eden, şartları taşımadığı anlaşılan asil adayların yerine 20.02.2023 – 24.02.2023 tarihlerinde Kura sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecektir. Hangi Yedek Adaylardan evrak istenileceği Bölge Müdürlüğümüz web sayfasından 17.02.2023 tarihinde ayrıca duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

 

S.NOBAŞVURULAN POZİSYONİSTENİLEN BELGELER

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ENGELLİ İŞÇİ

 

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen sertifika türlerinden herhangi biri.

7-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumunu belirtir belge

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY (ORMAN İŞÇİSİ)

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6- Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan olduğunu belirtir belge.

 

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz zonguldakobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular" bölümünde 28.02.2023 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.​Yazdır