Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
05.07.2021
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan işçi adaylarına ait Kura çekimi 03.07.2021 Cumartesi günü saat 10:00’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu Fener Cad. 21 Haziran Kurtuluş Alanı No:4 Merkez/ZONGULDAK adresinde  çekilmiş olup, işyerlerimiz için asil, yedek ve öncelikli adayların listeleri ekte yayınlanmıştır.

Ekte yer alan Aşçı, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı İşçisi ile Diğer Fidanlık İşçisi ve Bahçıvanlar meslek kodlarına başvuran öncelikli, asil ve yedek adayların tamamı,

Orman İşçisi meslek koduna başvuran öncelikli adaylar ve asil adayların tamamı ile ilk 10. sıraya kadar olan yedek adaylar,

Aşağıda belirtilen belgeleri  06/07/2021 - 14/07/2021 tarihleri arasında elden Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi 67080 Tepebaşı / ZONGULDAK adresinde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 Orman İşçisi meslek koduna başvuran adaylardan evraklarını teslim etmeyen, eksik teslim eden, şartları taşımadığı anlaşılan asil adayların yerine, kura sıralamasına göre ilk 10.sıraya kadar olan yedek adayların belgeleri incelenecektir. Yedek adaylarında şartları taşımaması halinde yerine Kura sıralamasına göre 11.sırada yer alan yedek adaydan başlamak üzere belge istenilecektir. Hangi yedek adaylardan belge istenileceği Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında 14/07/2021 tarihinde duyurulacaktır.  Bu adaylar 15/07/2021 – 16/07/2021 tarihlerinde belgeleri teslim edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

     

S.NO

BAŞVURULAN POZİSYON

İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

1

 

 

ORMAN İŞÇİSİ ve DİĞER FİDANLIK İŞÇİSİ VE BAHÇIVANLAR

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

AŞÇI

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5-İŞKUR Açık İş İlanında Aşçılık mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri.

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi.

7- En az 3 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

İŞ MAKİNELERİ BAKIM ve ONARIMCISI

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6- En az 3 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi

7-İŞKUR Açık İş İlanında İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri.

8-Sürücü Belgesi (En az B Sınıfı)

 

 

 

 

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz zonguldakobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 25/07/2021 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

EKLER:


Yazdır