26.04.2022
Ormanlara Gözümüz Gibi Bakıyor ve Ekonomiye Kazandırıyoruz

Orman Teşkilatı kurulduğu 1839’dan beri ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından insanlarımızın ve ormanlarımızın daha az etkilenmesi amacıyla ormanlarımızın en büyük düşmanı ateşe karşı daha etkin mücadele için özellikle yangına en hassas olan kızılçam meşcerelerinin bulunduğu yol kenarlarında ara ve alt tabakada yer alan fertleri temizleyerek ışıklandırma çalışmalarını yapıyoruz ve bu çalışmalardan elde edilen ve endüstriyel anlamda değerlendirilemeyen, ekonomik değeri düşük olan her türlü dal, çalı, çırpıyı imha etmeyip çalı doğrama makinesi ile talaş yaparak ekonomiye kazandırıyoruz.

Temiz İşletmecilik

2022 yılında 32.500 metre yol kenarı temizleme çalışmalarına başlanmış olup Safranbolu İşletme Müdürlüğümüzce temiz işletmecilik sloganıyla yangına hassas ibreli ormanlar içinden geçen köy grup yollarının yol kenarı temizliği çalışmaları devam etmekte bu çalışmalardan çıkan her türlü artık kaderine terkedilmeyip “Çalı Doğrama Makinesi" ile parçalanmak suretiyle talaş haline getirilerek piyasaya satış işlemi gerçekleştirilerek ekonomiye kazandırılmaktadır.


Yazdır