22.06.2022
Bir İşi Bilen Yapar, Az Bilen Akıl Verir, Bilmeyen Eleştirir, Yapamayan Çamur Atar
Gençlik bakım tatbikatlarına Ulus İşletme Müdürlüğümüzde devam edildi.Ulus ormanlarında yapılan tatbikata Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu, Ulus İşletme Müdürü, Silvikültür Şube Müdürlüğü teknik elemanları, Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri, Danışman Orman Mühendisleri ile Muhafaza Memurları katıldı.

Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu tatbikatta katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada "Orman varlığımızın sürdürebilirliğini sağlamak için sorumluluk sahalarımızdaki orman servetimizi tanıyacak, değişimlerini gözlemleyecek ihtiyaçlarını belirleyecek ve amenajman planları doğrultusunda gerekli silvikültür müdahalelerini yaparak ormanlarımızın gelişimini sağlayacağız.Ormancılık doğayla birlikte hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır. Onun için İş plan ve programlarımıza göre hareket etmek zorundayız.Teknik personelimiz sorumluluk sahasındaki her olaydan, her işlemden, her eylemden ve her çalışmadan haberdar olacak. Bizlerde onların destekleyicisi ve çalışmalarının takipçisi olacağız.Gençlik bakımlarını bir cerrahın hassasiyetine uygun şekilde yapılması gerekmektedir.Her zaman tohumdan gelen fidanlara öncelik sağlayacağız" dedi.

Düzenlenen tatbikatta 2021 yılında yapılan kayın gençleştirme çalışmaları sonucunda elde edilen gençlikler öncelikli olarak, gençliklerde uygulanacak bakım tedbirlerinin neler olduğu, teorik olarak anlatılmasının ardından İşletme Müdürü, Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları bizzat uygulamalı olarak yaptılar.

Bir çok bilginin tekrar edilmek suretiyle pekistirildiği, pratik yöntemlerin tartışılacak yerinde belirlendiği tatbikat diğer İşletme Müdürlüklerimizde devam edecektir.

Yazdır