22.06.2022
Paraya, Kula ve Nefsimize Kulluk Etmeyeceğiz
Gençlik bakım tatbikatlarına Dirgine ormanlarında yapılan tatbikatla devam edildi.Düzenlenen tatbikatta 2021 yılında yapılan kayın ve karaçam gençleştirme çalışmaları sonucunda elde edilen gençlikler öncelikli olarak, gençliklerde uygulanacak bakım tedbirlerinin neler olduğu, teorik olarak anlatılmasının ardından İşletme Müdürü, Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları bizzat uygulamalı olarak yaptılar.

Tatbikatta katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu " Ormanların sevk ve idaresini birlikte yapıyoruz. Yaptığımız bakım çalışmaları ile ormanların nefes almasını böylece geleceğe nefes olmalarını sağlıyoruz.

Nasıl ki doktor hastasını iyi tanıdığı gibi bizde ormanı iyi tanıyıp ona göre hastalığını teşhis etmek ve tedavi uygulamak zorundayız. Emek ve para harcayarak getirdiğimiz gençliğimizi yaptığımız bakım çalışmalarıyla muhafaza ederek ormanlarımızın surekliligini sağlayacağız.

Her bir agacta 84 milyon insanımızın hakkı olduğunu biliyoruz. Kula kulluk etmeden, diklenmeden dik durarak yani bilgimizle dik durarak, paraya ve nefsimize kulluk etmeden işimizi yapacağız.

Nadir türler, meyveli türler yaban hayvanları ic8n önem arz ettiğinden bu ağaçlar mutlaka sahada korunacak hatta bu ağaçların gelişimine olumsuz etki yapan bitkiler sahadan uzaklaştirılacaktır.Özellikle orman bakım çalışmalarında iş güvenliği tedbirlerini alın" dedi.

Bir çok bilginin tekrar edilmek suretiyle pekistirildiği, pratik yöntemlerin tartışılacak yerinde belirlendiği tatbikat diğer İşletme Müdürlüklerimizde devam edecektir.

Yazdır