24.06.2022
Öğreneceğiz,Uygulayacağız ve Uygulatacağız

​Silvikültür eğitimlerimiz Yenice İşletme Müdürlüğümüzde yapılan tatbikatla sona erdi.

Düzenlenen tatbikatta 2021 yılında yapılan kayın gençleştirme çalışmaları sonucunda elde edilen gençlikler öncelikli olarak, gençliklerde uygulanacak bakım tedbirlerinin neler olduğu, teorik olarak anlatılmasının ardından İşletme Müdürü, Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları bizzat uygulamalı olarak yaptılar.

Bir çok bilginin tekrar edilmek suretiyle pekiştirildiği, pratik yöntemlerin tartışılacak yerinde belirlendiği tatbikatta bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunan Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu " Gençliği, sahaya gelişinden karışım ve kuruluş bakımından mahalli gençleştirme ve işletme amacına uygun nitelikte bir genç mescerenin kurulmasını sağlayıncaya kadar bakım yapmaktır. Yaşlı ormanlarımız fazla o yüzden gençleştirme çalışmaları bizim için çok önemli.

Orman yapay veya doğal olarak kurulduktan sonra teknik olgunluk çağına gelinceye kadar bakıma ihtiyaç duyar. Bizim işimiz ormanı korumak, gerekli silvikültürel metotlarla ormanın devamlı ve dayanıklı bir hale gelinceye kadar dış etkilere karşı koruyucu tedbirlerini almaktır. Amacımızı bileceğiz onun için de okuyacağız kendimizi sürekli geliştireceğiz çünkü ormancılık teknik bir iştir. Mesleki dayanışmanın en fazla olduğu bir kurumuz o yüzden bildiklerini paylaşın bilmediklerinizi ise mutlaka sorun. Soru sormak ayıp değil bilakis öğrenme isteğinin göstergesidir.

Çalışacağınız ağaç türünün fizyolojisini ve biyolojisini iyi bilmek yaptığımız müdahale yöntem ve çeşitlerini seçerken çok önemli. Kendinizi fark ettirmenin tek yolu bilginizdir" dedi.


Yazdır