03.11.2022
Gençlerimizi Büyük ve Güçlü Türkiye'nin Mimarları Olarak Görüyoruz

​Bölge Müdürlüğümüzde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kadastro Bölümü öğrencilerine yönelik “Ormanlarda ve Orman Dışı Alanlarda Yapılan Kadastro Faaliyetleri İle Arazi Ölçümleri, Haritalandırma ve Sayısallaştırma” konulu eğitim düzenlendi.

ZBEÜ Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Veli Akarsu koordinesinde gerçekleşen eğitimin açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün insana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayarak, halkla ve ormanla iç içe görev yapan, şeffaf ve saygın bir kurum olma misyonumuza uygun olarak görev yapmakta olduğunu belirterek Ormancının ülkemizin yüzde 29’una tekabül eden yeşil vatanı korumakla görevli olduğunun altını çizdi.

Anayasamızın 169. Maddesinde (Devlet Ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için kanunlar koyar ve gerekli tedbirleri alır) hükmü yer almaktadır. Yine 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 224. Maddesi A bendinde Genel Müdürlüğümüzün görevleri öncelikle ‘ Orman kaynaklarını ; Ekolojik ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek , katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak usulsüz müdahalelere , tabi afet ve yangınlara karşı korumak muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek Ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek ve geliştirmek Ormanları imar ve ıslah etmek Silvikültürel bakımını ve gençleştirmesini sağlamak şeklinde sıralanmıştır.

Bu itibarla Genel Müdürlüğümüz Anayasanın ve 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hükmedildiği gibi öncelikle Ormanların korunması amacına hizmet etmek için kurulmuş bir teşkilattır Kurum olarak asil görevimiz Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir. Bunun içindir ki bu görevleri yerine getirmek için sınırlarını bilmeniz gerekmektedir. Ormanların sınırlarını bilmek ormancılık faaliyetlerinin devam ettiği birimlerimizde gereksiz emek, zaman ve kaynak israfını önlemek suretiyle etkin ve verimli çalışma yapmamızı sağlamaktadır.

İnsanoğlu içtiği bir bardak sudan, inşa ettiği eve kadar hayatının birçok alanında ormana bağımlıdır. Kullandığımız oksijenin kaynağı ormanlardır. “Ormanlar, 60 binden fazla ağaç türü ile karasal biyoçeşitliliğinin yaklaşık yüzde seksenine ev sahipliği yapmaktadır. 1,6 milyar insan, gıda, barınak, ilaç, gelir gibi birçok nedenle doğrudan doğruya ormanlara bağımlıdır.

Etkileşim halinde olduğumuz eğitim kademelerindeki genç nesillerin bu konudaki duyarlılığının umut verici. En büyük güç eğitilmiş insan gücüdür. Siz değerli gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. “ dedi.

Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca teorik ve uygulama olarak verilen eğitimin ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi.

ZBEÜ Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Veli Akarsu ise eğitimin sonunda Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu’ na nazik ev sahipliği ve verilen eğitimler için teşekkür etti.


Yazdır