31.01.2023
2022 Yılı Konsolide Bütçe Sonuçlandırma Çalışmaları Başladı

​Bölge Müdürlüğümüzün 2022 yılı Konsolide Bütçe çalışmalarına son halinin verildiği bütçe toplantısı 04.01.2023 tarihinde Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Pınar başkanlığında Mali İşler Şube Müdürü vekili ve İşletme Saymanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Amacımız Birimler Arasında Birliktelik…

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarımızın 2022 yılı Bilançoları Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iş takvimi gereğince belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak çıkarılabilmesi ve birimlerimiz arasında uygulamada birlikteliğin sağlanması ve yıl sonu itibariyle gelir gider durumları, yıl içerisinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla bir araya gelinen toplantıda 2022 yılı çalışmalarını 2023 yılında da sürdürülerek Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde başarılı geçmesi için azami gayret gösterilmesi amacıyla muhasebe modülü giriş işlemleri, muhasebe işlem fişi, satış işlemleri, beyannameler, ay ve yıl sonu muhasebe işlemleri, her türlü raporlamalar konuları tüm ormancılık iş ve işlemlerinde planlamanın doğru şekilde yapılarak uygulamalarında sağlıklı yapılması, bütçe çalışmalarında doğru verilerle bütçenin hatasız oluşturulması gerekliliği vurgulandı.


Yazdır