19.05.2022
Ormancılık Bilimini Doğa Tarihiyle Birleştiriyor Sosyal Ormancılığı Geliştiriyoruz

​İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı olan, üretim ve silvikültür (orman yetiştirme) çalışmaları Bölge Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürütülen Yaylacık Araştırma Ormanı Mühendisliği’nde arazi çalışmaları devam eden;
“Doğu Kayını (Fagus orientalis. L.) Sıklıklarında Yapılan Ayıklama Kesimlerinin Meşcere Gelişimi Üzerine Etkileri (Yaylacık Araştırma Ormanı Örneği” 
İsimli araştırma projesinin 2022 yılı ilkbahar inceleme ve gözlem çalışmaları yapıldı.

İnceleme ve gözlem çalışmalarına Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu, Prof.Dr İbrahim Turna,eski Silvikültür Şube Müdürlerimizden emekli orman mühendisi Cengiz Çetintaş, Yenice İşletme Müdürü, İç Anadolu Araştırma Müdürlüğü Teknik elemanları, Yenice İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Yaylacık Araştırma Mühendisi Dr. Mehmet Tokcan katıldı.

Yapılan inceleme ve gözlem çalışmalarının ardından açıklama yapan Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu “Yaylacık Araştırma Ormanımız, 5.250 hektar alada fitososyolojik açıdan Avrupa-Sibirya flora bölgesinin öksin alanında yer almaktadır. Orman ekosistemi içindeki bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı elemanları, her çeşit canlı ve cansız varlıkları ön planda ormancılık bilimleri ve tekniği olmak üzere; doğa tarihi, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, botanik, zooloji, arkeoloji vb.  bilimler yönünden gözlemek, incelemek, deney, araştırma ve teknik geziler yapmak amacıyla “doğa laboratuvarı” olarak kullanılan  ormanımızdır.

Otsu ve odunsu diğer türler, ve faunası ile önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Halk arasında  ‘‘Camiyanı karaçamı’’ olarak adlandırılan, düzgün gövdesi ve geniş öz odunu ile alıcıları tarafından fazlaca tercih edilen  yetişme ortamı ırkı da bu ormanda bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada; orman, çayır ve dere olmak üzere üç vejetasyon yapısı ayrılmış ve toplam 527 adet bitki  taksonu belirlenmiştir. Burada yaptığımız çalışmalarla hem ormancılık biliminin gelişmesine yardımcı oluyoruz” dedi.

Yapraklı iğne yapraklı karışık ormanların ekolojisi ve özellikle kayın ormanlarının silvikültürü ve gençleştirlmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu gençleştirme çalışmalarının sahaya sadece gençlik getirmekten ibaret olmadığını, gelen gençliğin sağlıklı, düzenli ve kararlı bir orman toplumu oluşturana kadar entansif bir izleme çalışması gerektirdiğini vurguladı.

Bu anlamda araştırma, uygulama ve üniversitenin ortaklaşa bir çalışması olan bu araştırma projesinin öneminin altını da çizen Sayın Bayraktaroğlu 
bu projeden elde edilecek sonuçların Yaylacık ve yakın bölgemizdeki benzer özellikteki ormanlarda yapılacak çalışmaların niteliği üzerine ışık tutacağını belirtti.

Program, Yaylacık ormanlarının gezilmesi ve bu ormanda yapılan üretim çalışmalarının yerinde incelenmesi ile tamamlandı.Yazdır