Ulus.jpg

ULUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü 1965 yılında kurulmuş olup Bartın İli, Ulus İlçesini kapsamaktadır. 66.640,20 Hektar sorumluluk alanına sahiptir. Orman İşletme Müdürlüğümüzün %74’ini (49.457,20 Hektar) ormanlık alan, %26’sini (17.183,00 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanının %86’ını (42.385,80 Hektar) Normal Koru, %12’unu (5.692,60 Hektar) Bozuk Koru % 02’ si de Ağaçsız ormanlık alan niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 10 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.

İşletme şefliklerimizden Ardıç, Sökü , Kumluca  ve Sarıkaya Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Kumluca Beldesi; Abdipaşa Şefliğinin kuruluş merkezi Abdipaşa Beldesi; Ulusçayı, Drahna, Merer , Samatlar ve Hasandede Orman Şefliklerimizin kuruluş merkezi Ulus İlçe merkezidir.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİMİ: Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Batı Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Doğusunda Kastamonu, Pınarbaşı, Kuzeyinde Bartın ve Cide , Güneyinde Safranbolu, Karabük , Batısında Bartın Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, 41°34’56.48’’ Kuzey Enlemleri ile 32°38’21.55’’ Doğu Boylamları arasındadır. Karadeniz iklimi etkisindedir.

PERSONEL DURUMU: Ulus Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 10 İşletme Şefi, 1 Avukat,1 Sayman, 1 Personel Şefi, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Bilgisayar İşletmeni,  3 Memur, 35 Orman Muhafaza Memuru, 1 Destek Personeli Şoför,  2 Hizmetli, 7 Daimi İşçi, 22 Mevsimlik İşçi toplam 90 personel çalışmaktadır.​