IMG_7691.JPG 
 
 

TEŞKİLAT  YAPISI

             İşletme Müdürlüğümüzün genel alan toplamı 97137,5 olup bunun 82448,0 ha. I ormanlık ,14689.5ha. ı ise ormansız alandır. 82448,0 ha ormanlık sahanın 79606,5 ha.ı koru . 2841.5 ha ı baltalık ormandır. Genel alan serveti 20,225,213m3 . yıllık artım 395,263m3 olup ha daki artım 4,07m3/ha dır

 

            İşletmemizin %84.8 i ormanlık alan %15.2 si ise açık alandır.

İŞLETME

KORU ORMANI

BALTALIK ORMAN

TOPLAM

TOPLAM

MÜDÜR

Verimli

Bozuk

Toplam

Verimli

Bozuk

Toplam

Ormanlık

Ormansız

Genel Al.

YENİCE

81184,1

2948,8 84132,9

-- 

--

--

--

84132,9

13203,9

97336,8

 

İşletme Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu alandaki görevlerini 12 işletme şefliği, 12 toplu koruma koruma merkezi ile sürdürmektedir

İşletmeŞefliği adı

Toplu Koruma Adı

Bölüm Koruma Adı

Bakraz

Bakraz

 

Balıkısık

Balıkısık

 

Şirinköy

 

Camiyanı

Camiyanı

Bağbaşı

Çidere

Çidere

Yalnızca

Göktepe

Göktepe

Boykuş

Karakaya

Karakaya

 

Kavaklı

Kavaklı

 

Kayadibi

Kayadibi

 

Kızılkaya

Kızılkaya

 

Sarıot

Sarıot

 

Şimşirdere

Şimşirdere

 

Yenice

Yenice

 

Güney

 

 

ORMAN KÖYLERİ

İşletmemiz sınırları icinde 1 ilce , 1belde, 31 adet 31. madde ile 2 adet 32. madde kapsamına giren köy bulunmaktadır

ORMAN DEPOLARI

Balıkısık, Camiyanı, Kayadibi, Doksan, olmak üzere 4 satış deposu bulunmaktadır

KADRO VE PERSONEL DURUMU

İşilletme müdürlüğümüzde 1 işletme müdürü, 11 orman işletme şefi, 1 sözleşmeli avukat, 1 sayman, 12şef, 1 teknisyen, 1 memur, 36 orman muhafaza memuru,6 veri haz mem, 10 bilgisayar işletmeni personel görev yapmaktadır

      Şu anda 1 daimi kadrolu, 67 mevsimlir olmaz üzere 68 sigortalı işçimiz çalışmaktadır

 

BİNA, YOJMAN,DİĞER SOSYAL VE YARDINCI TESİSLER DURUMU

           İşletme müdürlüğümüz merkezinde İşletme Müdürlüğü idare binası . Merkede 39 adet hizmetevi . camiyanı nda 4adet hizmetevi. 1adet depo binası Balıkısıkta 1adet idare binası mevcuttur .Merkezde lokal, müsafirhane ve yemekhane esisleri vardır. Göktepe orman işletme şefliğinde  föktepe mevkiinde  röle devamlı olarak ve karakaya işletme şefliğinde bakacak yanğın külemiz yanğın sezonunda hizmet vermektedir.

ARAÇ MAKİNE PARKI VE TECHİZAT DURUMU

İşletme müdürlüğümüzde 1 adet Toyata staion wagon . 5 toyata pick-up, 7 ısuzu pick-up , 2adet motorsiklet,f adek Mercedes arazüz, 1 adet Mercedes damperli komyon, 1 adet mb trac sürütücü , 1 adet caterpıller 930 yüleyici 1 adet greyder ve 1 adet Ekskavatör vardır

         İşletme müdürlüğümüzde 4 adet sabit telsiz , 23 adet obil telsiz, 30 adet el telsizi mevcuttur. Teefon olarak santral da 2 ptt telefonu , dairede 2 adet ptt telefonu vardır. Ayrıca balıkısık orman işletme şefliğinde cihanbey toplu koruma merkezicamiyanı ve kayadibi depoları ile de ptt telefnu iye irtibat sağlanmaktadır

ÖNERİLER 

       Ülkemizin doğal kaynaklarının başında yer alan ve ekonomik değerler ütetimi yönünden milli gelire katkısı  yüksek olan orman varlığımızın bilime , tekniğe verekonomiye dayanı cağdaş bir çalışma ile korunması, sürekliliğin sağlanması kalite ve kantite yönünden  geliştirilerek verim güçünün arttırılması , verimli orman alanlarının geişletilmesi calışmalarınız odak noktasını ouştururken aşnı zamanda iç içe olduğumuz orman köylümüzün sosyo ekonomik meselelerini çözüm getirmek çabaları ile bütünleşen ekonomi teknik ve sosyal faaliyetler orman işletmeciliğimizin temel işlevlerini oluşturmaktadır.

             Ormancılığımızın bu işlevlerini yerine getirebilmek için her kademede görev alan kişilerin bilik ve beraberlik icinde çalışmaları ile mümkündür . Ormanlırımızın korunması ancak ona olan sevgi iye gerçekleşir her insanın bu inancı taşıması gerekmektedir

 

İŞLETME PAZARLAMA ŞUBESİ FAALİŞETLERİ

NEVİ

PROĞRAM

GERÇEKLEŞME

Dikili K.G.H

145.000 m3

140.980  m3

Yapacak Odun

81.081 m3

88.866  m3

Lif Yonga Odunu

30.914 m3

27.834  m3

 

Endüstriyen Odun Toplamı

 

111.995 m3

 

116700  m3

Yakacak Odun

60,111  ster

20.621  ster

 

SİLVİKÜLTÜR ŞUBESİ FAALİYETLERİ

FAALİYETİN ADI

PROĞRAM

GERÇEKLEŞME

 Tabii Gençleştirme

10 HA

5 HA

Gençlik Bakımı

145  HA

78 HA

Gençlik kormu

8Adam/Ay

8 Adam/Ay

Sıklık Bakımı Silvikültür Öd

50  HA

HA

Sıklık Bakımı Üretim Öd

15 HA

88 HA

Sunu Gençleştirme

11 HA

23 HA

Sunu Genç. Kültür Bakımı

335 HA

124 HA

Or. İçi Ağç. Bakım

-HA

HA

Or. İçi Ağç Koruma

Adam/Ay

Adam/Ay

Kültürlerde Koruma

28 Adam/Ay

28 Adam/Ay

Rehabilitasyon

500 HA

430 HA

İlk aralama bakımı

100 HA

134 HA

Koruya Tahvil

50 HA

--HA