zonguldak.jpg 
​ZONGULDAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü, 28.10.1967 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzün kuruluşu ile beraber faaliyete geçmiş olup; Zonguldak ili, Merkez, Kilimli, Kozlu ve Çaycuma ilçelerini kapsamaktadır. Toplam 107.970,00 Hektar sorumluluk alanına sahiptir. Orman İşletme Müdürlüğümüzün %50’sini (53.945,70 Ha) ormanlık alan, %50’sini   (54.024,30 Ha) açıklık alan oluşturmaktadır. Toplam serveti 8.090.584,2 m3 tür.

Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet KDM Şefliği olmak üzere toplam 9 adet Şeflik bulunmaktadır. Bunlardan Göldağı, Kanlıboğaz, Kozlu, Yayla ve Zonguldak Orman İşletme Şefliklerinin merkezi Zonguldak Merkez, Çaycuma, Saltukova ve Perşembe Orman İşletme Şefliklerinin merkezi Çaycuma ilçesindedir.  Yine bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak, ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan Göldağı, Kanlıboğaz, Kozlu, Saltukova, Yayla, Zonguldak, Çaycuma ve Perşembe Orman İşletme Şefliklerine bağlı 8 adet Toplu Koruma Merkezi bulunmaktadır.

TOPOGRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü Batı Karadeniz Bölgesinin kuzeyinde yer almaktadır. Doğusunda Bartın, Güneyinde Devrek, Batısında Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. İşletme Müdürlüğümüz sınırlarındaki ormanlar genel olarak Karadeniz İklim Kuşağı bölgesinde yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU: Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1  İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 1 Kdm Şefi, 5 İşletme Şefi, 4 Tekniker-Teknisyen, 1 Avukat, 1 Sayman, 5 şoför, 24 Memur , 25 Orman Muhafaza Memuru olmak üzere toplam 69 personel çalışmaktadır.